EU-märkning förklarad

Under 2012 införde EU krav på däckmärkning avseende visning av information om däckens bränsleeffektivitet, väggrepp på vått underlag och utvändigt buller från däcken. (Förordning (EC) 1222/2009 med tillägg (EC) 228/2011 och (EC) 1235/2011). Dess syfte var att öka säkerheten och den miljömässiga och ekonomiska effektiviteten för vägtransporter i Europa. Märkningen gjorde det möjligt för slutanvändarna att göra mer välgrundade val när de köpte däck. Denna märkningsförordning gällde i 8 år.

För att ytterligare förbättra däckens säkerhet och miljöinformationen till allmänheten ersattes förordningen (EC) 1222/2009 av en uppgraderad förordning (EU) 2020/740. Denna förordning började gälla 1 maj 2021

De huvudsakliga uppgraderingarna kan sammanfattas:

 • Etikettens layout följer EU-standarden för ECO-märkningssystem
 • Offentlig tillgång till märknings- och produktinformationsblad via QR-kod som lagts till på etiketten
 • Omorganisation av etikettklasser
 • Endast klasserna A-E blir tillgängliga
 • Introduktion av symbol för väggrepp på snö på etiketten (3PMSF)
 • Introduktion av symbol för väggrepp på is på etiketten (endast för personbilsdäck)
 • Etikett kommer att införas på lastbilsdäck (krävdes inte tidigare)  Det nya märkningssystemet omfattar däck för personbilar, lätta lastbilar, bussar och lastbilar. För ytterligare information om EU:s nya däckmärkningsförordning, se EU-kommissionens officiella hemsida.

  Alla däck som finns nu på EU-marknaden måste registreras i EU-portalen för ekodesign/märkning (EPREL). Förutom tillgång till själva den digitala etiketten kan ett produktinformationsblad nås.

  Allmänheten har nu också tillgång, via denna EU-portal, till information om alla däck på EU-marknaden. En offentlig databas har gjorts tillgänglig för sökning efter alla registrerade produkter.

  Vi på Giti välkomnar detta uppgraderade märkningssystem. Vi är övertygade om att det kommer att vägleda våra kunder till att använda säkrare, tystare och mer bränslesnåla däck. Vårt forsknings- och utvecklingsteam har varit mycket noga med att designa däck som uppfyller de högsta säkerhets- och miljöstandarderna och vi är övertygade om att det kommer att tillfredsställa våra kunder.
  Vilken information innehåller etiketten?


  Däcketiketten innehåller information om tillverkare, intern produktkod, beskrivning av däckdimension och däckklass.
  Den betygsätter 5 kriterier för prestanda:

  • Bränsleeffektivitet
  • Väggrepp på vått underlag
  • Utvändigt buller från kontakt med vägytan
  • Väggrepp på snö
  • Väggrepp på is

  För bränsleeffektivitet och väggrepp på vått underlag uttrycks prestandan i 5 klasser från A (den mest effektiva) till E (den minst effektiva). För buller anges det uppmätta värdet på etiketten tillsammans med bokstäverna A, B, C (A är lägsta bullervärde och C är högsta bullervärdet).
  Bränsleeffektivitet

  Bränsleförbrukningen påverkas av däckens rullmotstånd, vilket orsakas av däcksdeformeringen vid rotation och resulterar i en energiförlust i form av värme. Ju högre deformeringen är, desto högre är däckets rullmotstånd och desto mer bränsle krävs det för att föra fordonet framåt. Med andra ord innebär ett lägre rullmotstånd en lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp, även vad beträffar CO2. Etiketten visar olika nivåer av ”rullmotstånd”, där A är det mest ”bränsleeffektiva” och E det minst effektiva i klassen. Den svarta pilen bredvid klassificeringen anger produktens prestanda. Kunderna bör få veta att den faktiska bränslebesparingen och trafiksäkerheten i hög grad beror på förarnas beteende, framför allt på följande: miljövänlig körning kan minska bränsleförbrukningen avsevärt, och däcktrycket måste vara korrekt och kontrolleras regelbundet för optimal bränsleeffektivitet.
  Väggrepp på vått underlag

  Ett däcks viktigaste uppgift är att leverera säkerhet – under alla väderförhållanden.
  Väggrepp på vått underlag är en av de viktigaste egenskaperna när det gäller prestanda för ett däck.
  Det medför vanligtvis en prestandaavvägning när man kombinerar buller, bränsleeffektivitet och säkerhetsprestanda såsom väggrepp på vått underlag.
  Märkningen gör det möjligt för kunderna att själva prioritera sina föredragna prestanda.
  Etiketten visar ett spann på 5 nivåer där däck med "A" har de högsta nivåerna av väggrepp på vått underlag och "E" de lägsta.

  Obs: Du ska alltid respektera de rekommenderade stoppsträckorna och hålla säkerhetsavstånd när du kör.
  Utvändigt buller

  Däckens utvändiga bullernivåer är uppdelade i 3 kategorier och mäts i decibel (dB) i jämförelse med EU-förordningens bullernivåer (ECE117).

  A = 3dB lägre än aktuellt EU-gränsvärde för denna produkt
  B = Överensstämmer med aktuellt EU-gränsvärde för denna produkt.
  C = Överensstämmer ej med aktuellt EU-gränsvärde för denna produkt.

  En ökning med bara några decibel representerar en stor skillnad i ljudnivån. Faktum är att en skillnad på 3dB fördubblar det utvändiga bullret från däcket.
  Väggrepp på snö

  När etiketten har 3PMSF-symbolen garanteras verkliga vinterprestanda genom att vara speciellt designat för användning på snö och att däcket har klarat ett reglerat objektivt test enligt ECE117, vilket indikerar att det till viss del har ett bättre väggrepp på snö än ett så kallat SRTT-däck (standard referenstestdäck).
  Väggrepp på is

  När etiketten har symbolen för väggrepp på is, visar det att däcket ger en kortare bromssträcka på istäckta vägar jämfört med ett så kallat SRTT-däck (standard referenstestdäck) och har klarat ett reglerat objektivt test enligt ECE117.