Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö (verkkosivusto)
I. Tietojen käsittelyyn sovellettavia yleisiä periaatteita Giti Tire Deutschland GmbH -yhtiössä

Seuraavat säännöt, huomautukset ja tiedot koskevat luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä. ˮHenkilötiedoillaˮ tarkoitetaan tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Henkilö on ˮtunnistettavissaˮ, kun hänet voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa ennen kaikkea tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon tai muiden tunnusomaisten tekijöiden, perusteella.

 1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus
  Asiakkaidemme henkilötiedot ovat meille erityisen tärkeitä. Siksi käsittelemme verkkosivujemme käyttäjien henkilötietoja pääsääntöisesti vain, jos se on välttämätöntä toimivan verkkosivuston sekä sisältöjen ja palvelujen tarjoamiseksi. Käsittely tapahtuu lisäksi yleensä vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, joissa suostumuksen hankkiminen etukäteen ei ole tosiasiallisista syistä mahdollista ja tietojen käsittely on lain mukaan sallittua.

 2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
  Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan seuraavia oikeusperusteita:
  a) Jos hankimme henkilötietojen käsittelyyn rekisteröidyn suostumuksen, käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
  b) Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksentekoa edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.
  c) Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen yrityksemme lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.
  d) Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä tällaisia etuja, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

 3. Tietojen poistaminen ja säilytysaika
  Poistamme rekisteröidyn henkilötiedot tai estämme pääsyn niihin heti, kun tietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen. Olemme kuitenkin velvollisia säilyttämään tietoja pidempään, jos EU:n tai Saksan asetuksissa, laeissa tai muissa määräyksissä niin vaaditaan. Tiedot poistetaan tai pääsy niihin estetään myös näissä tapauksissa, kun kyseisissä säädöksissä tai määräyksissä määrätty säilytysaika päättyy, paitsi jos tietojen säilyttäminen edelleen on tarpeen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten.

II. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

 1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
  Kun verkkosivustoomme muodostetaan yhteys, järjestelmämme kerää aina automaattisesti tietoja yhteyden muodostamiseen käytetyn tietokoneen järjestelmästä. Kerättäviä tietoja ovat seuraavat:
  o käyttäjän selainta koskevat tiedot
  o käyttäjän IP-osoite
  o yhteyden muodostamisen päivämäärä ja kellonaika
  o sivut, joilla käyttäjä on käynyt
  o verkkosivu, jolta käyttäjä on siirtynyt Giti Tire Deutschland GmbH:n verkkosivustolle.
  Tallennamme nämä tiedot järjestelmän lokitiedostoon, lukuun ottamatta käyttäjän IP-osoitetta tai muita tietoja, joiden avulla tiedot voidaan yhdistää käyttäjään.
  Jos käyttäjältä pyydetään tietoja verkkosivustoomme sisältyvien sivujen tai tiedostojen lataamisen yhteydessä, on hyvä muistaa, että tietojen siirto tapahtuu suojaamattomana internetin kautta. Tiedot voivat näin päätyä luvattomiin käsiin tai joutua väärennetyiksi.

 2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
  Tietojen väliaikaisen tallentamisen oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

 3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
  Verkkosivustomme käyttäjän IP-osoite on tallennettava väliaikaisesti (internetin käytön ajaksi), jotta hänen käyttämällään tietokoneella voitaisiin muodostaa yhteys verkkosivustoon. Väliaikainen tallentaminen on tässä tapauksessa tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen tietojen käsittelyyn liittyvä oikeutettu etumme.

 4. Säilytysaika
  Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tiedonkeruun tarkoituksen täyttämiseen. Jos tiedonkeruun tarkoituksena on verkkosivuston asettaminen saataville, tiedot poistetaan istunnon päätyttyä.

 5. Vastustamis- ja poistamismahdollisuus
  Edellä mainittujen tietojen kerääminen ja tallentaminen lokitiedostoihin on välttämätöntä verkkosivustomme toiminnan varmistamiseksi. Käyttäjällä ei sen vuoksi ole oikeutta vastustaa tällaista käsittelyä.

III. Evästeiden käyttö

 1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
  Verkkosivustomme käyttäjän tietokoneeseen voidaan tallentaa evästeitä sivustolla käynnin yhteydessä. Tällaisia evästeitä käytetään vain verkkosivujen toiminnan varmistamiseen. Muita (esimerkiksi verkkosivuston käyttöön liittyviä) evästeitä käytetään ainoastaan käyttäjän suostumuksella (ks. evästekäytäntö). Evästeiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki verkkosivuston toiminnot eivät silloin ehkä ole kokonaan käytettävissä. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena evästeitä käytettäessä on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

 2. Tietojen käsittelyn tarkoitus
  Teknisesti välttämättömien evästeiden tarkoituksena on helpottaa verkkosivustojen käyttöä. Eräät verkkosivustomme toiminnot eivät ole saatavilla, jos evästeitä ei käytetä. Kyseiset toiminnot edellyttävät selaimen tunnistamista myös silloin, kun käyttäjä on siirtynyt toiselle sivulle.
  Teknisesti välttämättömien evästeiden avulla kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.
  Nämä tarkoitukset ovat tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeutettu etumme.

 3. Säilytysaika, vastustamis- ja poistamismahdollisuus
  Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen, mistä ne välittyvät sivustollemme. Jokainen käyttäjä voi estää evästeiden siirtymisen tai rajoittaa sitä muuttamalla verkkoselaimensa asetuksia. Jo tallennetut evästeet voi poistaa milloin tahansa. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustollamme, kaikki sivuston toiminnot eivät ehkä enää ole kokonaan käytettävissä.

IV. Sähköpostiviestintä

 1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
  Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Giti Tire Deutschland GmbH -yhtiöön verkkosivustollamme ilmoitetun sähköpostiosoitteen kautta. Sähköpostitse siirretyt käyttäjän henkilötiedot tallennetaan silloin käyttäjän kanssa tapahtuvaa viestintää varten. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

 2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
  Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän antaman suostumuksen osalta tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja sähköpostiviestin lähettämisen osalta tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

 3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
  Tietojen käsittelyn tarkoituksena on viestintä käyttäjän kanssa.

 4. Säilytysaika
  Poistamme tiedot heti, kun niitä ei enää tarvita tiedonkeruun tarkoituksen täyttämiseen. Sähköpostitse lähetetyt henkilötiedot poistetaan, kun viestintä käyttäjän kanssa on päättynyt ja mahdollisiin yksityisoikeudellisiin vaateisiin liittyvä lakisääteinen vanhentumisaika on umpeutunut ja/tai hyvän kirjanpitotavan mukaiset säilytysajat ovat päättyneet. Viestintä katsotaan päättyneeksi, kun olosuhteista voidaan päätellä, että kyseessä oleva asia on selvitetty lopullisesti.

 5. Vastustamis- ja poistamismahdollisuus
  Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja vastustaa niiden edelleen säilyttämistä. Viestintä ei kuitenkaan silloin ole enää mahdollista ilman henkilökohtaisia yhteystietoja.
  Pyydämme tällaisessa tapauksessa ottamaan suoraan yhteyttä osoitteeseen info@giti.de. Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan tällöin.

  V. Gitin uutiskirjeiden tilaaminen

 6. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
  Asiasta kiinnostuneilla käyttäjillä on mahdollisuus tilata maksuton uutiskirjeemme verkkosivustollamme. Tilaaminen on vapaaehtoista.
  Jos käyttäjä haluaa tilata uutiskirjeen, tarvitsemme hänen sähköpostiosoitteensa lisäksi vahvistuksen siitä, että ilmoitettu sähköpostiosoite on hänen, sekä suostumuksen uutiskirjeen ja siihen mahdollisesti sisältyvien mainosten vastaanottamiseen. Uutiskirjeen tai sähköpostiviestien personointia varten pyydämme käyttäjää ilmoittamaan myös etu- ja sukunimensä, sukupuolensa ja syntymäaikansa. Nämä käyttäjän henkilötiedot tallennetaan käyttäjän kanssa tapahtuvaa viestintää varten. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.
  Uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä käsiteltäviä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, vaan tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen.

 7. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
  Uutiskirje lähetetään käyttäjän tekemän tilauksen perusteella. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän antaman suostumuksen osalta tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

 8. Tietojen käsittelyn tarkoitus
  Tietojen käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeen lähettäminen käyttäjälle ja viestintä hänen kanssaan.

 9. Säilytysaika
  Poistamme tiedot heti, kun niitä ei enää tarvita tiedonkeruun tarkoituksen täyttämiseen. Tiedot poistetaan, jos käyttäjä peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai jos lopetamme uutiskirjeen tarjoamisen. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.

 10. Vastustamis- ja poistamismahdollisuus
  Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja vastustaa niiden edelleen säilyttämistä. Uutiskirjeen lähettäminen ei kuitenkaan silloin ole enää mahdollista ilman henkilökohtaisia yhteystietoja.
  Pyydämme tällaisessa tapauksessa ottamaan suoraan yhteyttä osoitteeseen info@giti.de. Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan tällöin.

VI. Sähköinen kaupankäynti

 1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
  Käyttäjillä on mahdollisuus ostaa Giti-tuotteita verkossa verkkosivustomme kautta. Sopimuksen tekemisen yhteydessä kerätään yleensä sopimuskumppanin henkilötietoja (erityisesti nimi, osoite, pankkiyhteystiedot tai luottokorttitiedot). Jos ostajan maksut viivästyvät, pidätämme itsellemme oikeuden välittää henkilötiedot perintätoimistoon saatavien perintää varten.

 2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
  Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

 3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
  Tietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn kanssa tehdyn kauppasopimuksen täyttäminen ja toteuttaminen.

 4. Säilytysaika
  Poistamme tiedot heti, kun niitä ei enää tarvita tiedonkeruun tarkoituksen täyttämiseen. Tiedot poistetaan, kun mahdollisiin yksityisoikeudellisiin vaateisiin liittyvä lakisääteinen vanhentumisaika on umpeutunut sekä kun hyvän kirjanpitotavan mukaiset säilytysajat (nyt kymmenen vuotta) ovat päättyneet.

 5. Vastustamis- ja poistamismahdollisuus
  Vastustamis- ja poistamismahdollisuuksia ei ole, koska henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi ja toteuttamiseksi.

VII. Google Analyticsin käyttö

 1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
  Tällä verkkosivustolla käytetään Google Inc:n (jäljempänä ˮGoogleˮ) Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallentuvia tekstitiedostoja, joiden avulla voidaan analysoida, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa. Evästeiden sisältämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä siirretään ja tallennetaan yleensä Googlen palvelimeen Yhdysvaltoihin. Jos verkkosivustolla on käytössä IP-osoitteen anonymisointi, Google lyhentää kuitenkin ensin käyttäjän IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimeen Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston omistajan toimeksiannosta sivuston käytön analysointiin, sivuston käyttöä koskevien raporttien kokoamiseen sekä sivuston ja internetin käyttöön liittyvien muiden palvelujen tarjoamiseen verkkosivuston omistajalle. Google Analyticsin avulla siirrettyä selaimen IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen säilyttämiin tietoihin. Evästeiden tallentamisen voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki verkkosivuston toiminnot eivät silloin ehkä ole kokonaan käytettävissä. Käyttäjä voi lisäksi estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeiden sisältämiä verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (IP-osoite mukaan luettuna) lataamalla ja asentamalla selainlisäosan seuraavasta linkistä: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
  Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

 3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
  Evästeiden tarkoituksena on helpottaa verkkosivustojen käyttöä. Eräät verkkosivustomme toiminnot eivät ole saatavilla, jos evästeitä ei käytetä. Kyseiset toiminnot edellyttävät selaimen tunnistamista myös silloin, kun käyttäjä on siirtynyt toiselle sivulle.
  Evästeiden avulla kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.
  Nämä tarkoitukset ovat tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeutettu etumme.

 4. Säilytysaika, vastustamis- ja poistamismahdollisuus
  Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen, mistä ne välittyvät sivustollemme. Jokainen käyttäjä voi estää evästeiden siirtymisen tai rajoittaa sitä muuttamalla verkkoselaimensa asetuksia. Jo tallennetut evästeet voi poistaa milloin tahansa. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustollamme, kaikki sivuston toiminnot eivät ehkä enää ole kokonaan käytettävissä.

VIII. Google Tag Managerin käyttö
Me käytämme Google Tag Manageria. Palveluntarjoaja on Google Ireland inc.

Google Tag Manager on työkalu, jonka kautta käytämme verkkosivustomme seuranta- ja tilastotyökaluja. Google Tag Manager ei itse luo käyttäjäprofiileja, tallenna evästeitä tai tee itsenäisiä analyysejä. Sitä käytetään vain hallinnoimaan ja esittämään siihen yhdistettyjä työkaluja. Google Tag Manager tallentaa silti IP-osoitteesi, joka saatetaan siirtää myös Googlen emoyhtiöön Yhdysvaltoihin.
Google Tag Managerin käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston hallinnoijalla on oikeutettu etu yhdistää ja hallinnoida verkkosivuston eri työkaluja nopeasti ja helposti. Edellyttäen, että suostumus on saatu, käyttö tapahtuu ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Katso lisätietoja Google Tag Managerin toiminnasta Googlen tietosuojalausekkeesta.

IX. Facebook Social Plugin -toimintoja koskeva tietosuojakäytäntö

 1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
  Verkkosivustollamme käytetään facebook.com-verkoston Social Plugin -komponentteja. Facebookin tarjoaa yhdysvaltalainen Facebook Inc. (jäljempänä ˮFacebookˮ). Kun käyttäjä avaa verkkosivustomme jonkin sivun, jossa on tällainen Plugin-komponentti, hänen selaimensa muodostaa suoraan yhteyden Facebookin palvelimeen. Facebook siirtää Plugin-komponentin sisällön suoraan käyttäjän selaimeen ja yhdistää sen avulla selaimen ja verkkosivun toisiinsa. Näin Facebook saa tiedon, että käyttäjä on avannut verkkosivustomme kyseisen sivun. Jos käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, Facebook voi yhdistää käynnin verkkosivustollamme käyttäjän Facebook-tiliin. Jos hän käyttää Plugin-komponenttia, esimerkiksi napsauttaa Tykkää-painiketta tai kirjoittaa kommentin, vastaavat tiedot siirtyvät hänen selaimestaan suoraan Facebookille, joka tallentaa ne.

 2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
  Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

 3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
  Facebookin suorittaman tiedonkeruun tarkoitus ja laajuus, tietojen jatkokäsittely ja -käyttö sekä käyttäjän näihin liittyvät oikeudet ja yksityisyyden suojaamiseen tarkoitetut asetukset käyvät ilmi Facebookin tietosuojakäytännöstä (fi-fi.facebook.com/policy.php).

 4. Säilytysaika, vastustamis- ja poistamismahdollisuus
  Jos käyttäjä ei halua, että Facebook kerää hänestä tietoja verkkosivustomme kautta, hänen on kirjauduttava ulos Facebookista ennen siirtymistä sivustollemme.

X. Twitteriä koskeva tietosuojakäytäntö

 1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
  Verkkosivuihimme on liitetty Twitter-palvelun toimintoja, jotka tarjoaa yhdysvaltalainen Twitter Inc. Jos käyttäjä käyttää Twitteriä ja sen uudelleentwiittaustoimintoa, hänen avaamansa verkkosivut yhdistetään hänen Twitter-tiliinsä ja muut käyttäjät voivat nähdä ne. Tässä yhteydessä siirretään myös tietoja Twitterille.

 2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
  Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

 3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
  Twitterin suorittaman tietojen käsittelyn ja käytön tarkoitus ja laajuus sekä käyttäjän näihin liittyvät oikeudet ja yksityisyyden suojaamiseen tarkoitetut asetukset käyvät ilmi Twitterin tietosuojakäytännöstä (twitter.com/privacy).

 4. Säilytysaika, vastustamis- ja poistamismahdollisuus
  Verkkosivujen tarjoajana emme saa tietää, mitä siirretyt tiedot sisältävät ja miten Twitter niitä käyttää. Lisätietoa tästä on Twitterin tietosuojakäytännössä (twitter.com/privacy). Käyttäjä voi muuttaa tietosuoja-asetuksiaan Twitterissä tilin asetuksissa osoitteessa twitter.com/account/settings.

XI. Sosiaalisen median verkostot

 1. meta-alustat
  • Käytämme yhtä tai useampaa yrityssivustoa ("fanisivuja") sosiaalisen median metaverkostoissa Facebookissa ja Instagramissa erityisesti itsensä esittelyä ja brändin luomista varten, mutta myös asiakasviestintää ja rekrytointia varten.
  • Käsittelemme tietojasi - jäljempänä esitettyjä muita menettelyjä lukuun ottamatta - vain, jos otat meihin yhteyttä alustan kautta. Tässä tapauksessa Facebook kerää tietosi ja asettaa ne meidän saatavillemme. Saatamme myös tallentaa ja käsitellä tietojasi edelleen tässä prosessissa. Henkilötietojesi käsittelyyn tiedustelun tai hakemuksen yhteydessä sovelletaan tältä osin muita tietosuojaselosteita.
  • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tapauksesta riippuen DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen käsittely, jonka tarkoituksena on käynnistää ja panna täytäntöön sopimus kanssasi, tai DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etumme, joka perustuu yhteydenpitoon käyttäjien kanssa ja ulkoiseen esittelyyn mainostarkoituksessa.
  • Jos olet antanut suostumuksesi sosiaalisen verkoston tarjoajalle edellä mainittuun tietojenkäsittelyyn, oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
   Lisäksi voimme kerätä tietoja yrityssivullamme kävijöistä, jos vierailijana toimiminen voidaan määritellä käsittelyksi. Emme kuitenkaan säilytä näitä tietoja - jäljempänä lueteltuja lisämenettelyjä lukuun ottamatta - omissa järjestelmissämme emmekä käsittele niitä järjestelmällisesti muutoin kuin satunnaisesti. Näihin käsittelyvaiheisiin sovelletaan tietoja rekisterinpitäjästä, tietosuojavastaavasta ja ilmoitusta oikeuksistasi rekisteröitynä.
  • Huomaa, että fanisivujemme jatkokäsittelyyn sovelletaan Meta Platforms, Inc:n (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) tai Meta Platforms Ireland Limitedin (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti) tietosuojakäytäntöä. Tiedonsiirrot kolmansiin maihin perustuvat Euroopan komission :https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 mukaisten vakiosopimuslausekkeiden käyttöön.
  • Yksityiskohtaista tietoa Facebookin tietojenkäsittelystä ja siihen liittyvistä vastustamismahdollisuuksista on saatavilla osoitteissa https://www.facebook.com/about/privacy/ ja https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Meta on tämän palvelun tarjoaja, ja ainoastaan sillä on valtuudet antaa täydelliset tiedot tietojenkäsittelystä Facebookissa.
  • Lisätietoa tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä Instagramissa sekä oikeuksistasi tässä yhteydessä ja asetusvaihtoehdoista yksityisyytesi suojaamiseksi saat Instagramin tietosuojakäytännöistä: http://instagram.com/about/legal/privacy/ tai https://help.instagram.com/155833707900388/.

 2. YouTube
  • Käytämme yhtä tai useampaa yrityssivustoa Google Inc:n sosiaalisessa mediaverkossa YouTubessa, erityisesti itsemme mainostamista varten.
  • Oletamme, että tätä päätöstä voidaan soveltaa vastaavasti myös muihin sosiaalisiin verkostoihin, kuten YouTubeen. Toistaiseksi emme ole tietoisia siitä, että YouTube olisi tarjonnut 26 artiklan vaatimukset täyttävää sopimusta.
  • Haluamme huomauttaa, että käytät täällä tarjottua YouTube-kanavaa ja sen toimintoja omalla vastuullasi. Tämä koskee erityisesti vuorovaikutteisten toimintojen käyttöä (esim. jakaminen, tykkääminen, tykkäämättömyys, kommentointi).
  • Käsittelemme tietojasi vain, jos otat meihin yhteyttä YouTube-alustan kautta. Tässä tapauksessa YouTube kerää tietosi ja antaa ne meidän käyttöön.
  • Tietyissä olosuhteissa voimme myös tallentaa ja käsitellä tietojasi edelleen. Henkilötietojesi käsittelyä säännellään tällöin jollakin muulla tietosuojaselosteellamme sen mukaan, mihin rekisteröityjen ryhmään kuulut.
  • Lisäksi voimme kerätä tietoja yrityssivustomme kävijöistä edellyttäen, että näyttö kävijänä voidaan määritellä käsittelyksi. Emme kuitenkaan tallenna näitä tietoja omiin järjestelmiimme, eikä niitä käsitellä järjestelmällisesti muutoin kuin satunnaisesti.
  • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tapauksesta riippuen DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen käsittely, jonka tarkoituksena on käynnistää ja panna täytäntöön sopimus kanssasi (esim. tuotteita tai palveluita koskevien kysymysten osalta), tai DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etumme, joka koskee yhteydenpitoa käyttäjien kanssa ja ulkoista esittelyä mainostarkoituksessa. Jos olet antanut suostumuksesi sosiaalisen verkoston tarjoajalle edellä mainittuun tietojenkäsittelyyn, oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
  • Näihin käsittelyvaiheisiin sovelletaan rekisterinpitäjää ja tietosuojavastaavaa koskevia tietojamme sekä ilmoitusta oikeuksistasi rekisteröitynä.
  • Haluamme huomauttaa, että YouTube-kanavamme jatkokäsittelyyn sovelletaan Google Ireland Ltd:n, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, faksi: +353 (1) 436 1001 tai vaihtoehtoisesti Google LLC:n, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, tietosuojakäytäntöä. Meillä ei ole pysyvää tietoa Googlen käsittelemien tietojen tyypistä ja laajuudesta, niiden käsittely- ja käyttötavoista tai näiden tietojen siirtämisestä kolmansille osapuolille, eikä meillä ole siihen vaikutusvaltaa. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontakeinoja tässä suhteessa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä YouTubessa on täällä:
   Käyttäjän ehdot
   http://www.google.com/analytics/terms/de.html
   Tietosuojaa varten http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
   Tietosuojaseloste http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
  • Jos henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, sovelletaan tavanomaisia sopimuslausekkeita.

 3. LinkedIn
  • Yrityksellämme on sosiaalisen median kanava LinkedIn-alustalla.
  • Käsittelemme tietojasi vain, jos otat yhteyttä henkilöstöosastoomme LinkedIn-alustan kautta tai haet ilmoitettua työpaikkaa LinkedInin kautta juuri näitä tarkoituksia varten. Tässä tapauksessa LinkedIn kerää tietosi ja antaa ne meidän käyttöön.
  • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tapauksesta riippuen DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen käsittely, jonka tarkoituksena on käynnistää ja panna täytäntöön sopimus kanssasi, tai DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etumme, joka perustuu yhteydenpitoon käyttäjien kanssa ja ulkoiseen esittelyyn mainostarkoituksessa.
  • Sofern Sie gegenüber dem Anbieter des Sozialen Netzwerkes eine Einwilligung in die vorbeschriebene Datenverarbeitung mit Wirkung für uns gegeben haben, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
  • Tässä tapauksessa voimme myös säilyttää ja käsitellä tietoja edelleen. Henkilötietojesi käsittelyyn hakemuksen yhteydessä sovelletaan hakijoiden tietosuojaselostetta.
  • Lisäksi voimme kerätä tietoja yrityksen verkkosivujen kävijöistä edellyttäen, että kävijän mainonta voidaan määritellä käsittelyksi. Emme kuitenkaan tallenna näitä tietoja omiin järjestelmiimme, eikä niitä käsitellä järjestelmällisesti muutoin kuin satunnaisesti.
  • Näihin käsittelyvaiheisiin sovelletaan tietoja vastuullisesta elimestä, tietosuojavastaavasta ja ilmoituksesta oikeuksistasi rekisteröitynä.
  • Jatkokäsittelyn osalta huomioithan, että LinkedIn-yrityssivuumme sovelletaan LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä LinkedIn) -yhtiön tietosuojakäytäntöä.
  • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä LinkedInissä on osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy.

 4. Xing
  • Käytämme yhtä tai useampaa yrityssivustoa ammatillisessa sosiaalisen median verkostossa XINGissä erityisesti itsensä esittelyä, mutta myös rekrytointia varten.
  • Oletamme, että tätä päätöstä voidaan soveltaa vastaavasti myös muihin sosiaalisiin verkostoihin, kuten XINGiin. Toistaiseksi emme ole tietoisia siitä, että XING tarjoaisi sopimusta, joka täyttää 26 artiklan vaatimukset.
  • Käsittelemme tietojasi vain, jos otat yhteyttä henkilöstöosastoomme XING-alustan kautta tai haet ilmoitettua työpaikkaa XINGin kautta. Tässä tapauksessa XING kerää tietosi ja antaa ne meidän käyttöön. Saatamme myös tallentaa ja käsitellä tietojasi edelleen tässä prosessissa. Henkilötietojesi käsittelyyn hakemuksen yhteydessä sovelletaan hakijoiden tietosuojakäytäntöä.
  • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tapauksesta riippuen DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen käsittely, jonka tarkoituksena on käynnistää ja panna täytäntöön sopimus kanssasi, tai DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etumme, joka perustuu yhteydenpitoon käyttäjien kanssa ja ulkoiseen esittelyyn mainostarkoituksessa.
  • Jos olet antanut sosiaalisen verkoston tarjoajalle suostumuksesi edellä mainittuun tietojenkäsittelyyn, oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
  • Tässä tapauksessa voimme myös säilyttää ja käsitellä tietoja edelleen. Henkilötietojesi käsittelyyn hakemuksen yhteydessä sovelletaan hakijoiden tietosuojaselostetta.
  • Lisäksi voimme kerätä tietoja yrityksen verkkosivujen kävijöistä edellyttäen, että kävijän mainonta voidaan määritellä käsittelyksi. Emme kuitenkaan tallenna näitä tietoja omiin järjestelmiimme, eikä niitä käsitellä järjestelmällisesti muutoin kuin satunnaisesti.
  • Näihin käsittelyvaiheisiin sovelletaan tietoja vastuullisesta elimestä, tietosuojavastaavasta ja ilmoituksesta oikeuksistasi rekisteröitynä.
  • Huomautamme, että NEW WORK SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Saksa, puhelin: +49 40 419 131-0 , faksi: +49 40 419 131-11, sähköposti: info@xing.com, (jäljempänä: XING) tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkeen jatkokäsittelyyn XING-yrityksen verkkosivustolla. Lisätietoja XINGin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä on saatavilla täällä: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 5. Tik Tok
  • Ylläpidämme yhtä tai useampaa läsnäoloa sosiaalisessa verkostossa Tik Tok kommunikoidaksemme sinne rekisteröityneiden käyttäjien kanssa ja antaaksemme tietoa yrityksestämme sekä tuotteistamme ja palveluistamme.
  • Käsittelemme näiden verkostojen kautta lähettämiäsi tietoja, jotta voimme viestiä kanssasi ja vastata viesteihisi.
  • Saatamme myös tallentaa ja käsitellä tietojasi edelleen tässä prosessissa. Henkilötietojesi käsittelyyn hakemuksen yhteydessä sovelletaan hakijoiden tietosuojakäytäntöä.
  • Lisäksi voimme kerätä tietoja yrityksen verkkosivujen kävijöistä edellyttäen, että kävijän mainonta voidaan määritellä käsittelyksi. Emme kuitenkaan tallenna näitä tietoja omiin järjestelmiimme, eikä niitä käsitellä järjestelmällisesti muutoin kuin satunnaisesti.
  • Näihin käsittelyvaiheisiin sovelletaan tietoja vastuullisesta elimestä, tietosuojavastaavasta ja ilmoituksesta oikeuksistasi rekisteröitynä.
  • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme kommunikoida käyttäjien kanssa ja ulkoinen esittelymme mainostarkoituksessa DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
  • Jos olet antanut suostumuksesi edellä mainittuun tietojenkäsittelyyn sosiaalisen verkoston tarjoajalle, oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
  • Jatkokäsittelyn osalta huomaa, että yrityksen verkkosivustoon sovelletaan TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Irlanti, tietosuojaselostetta.
  • Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä Tik Tokin suorittamasta tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja asetusvaihtoehdoista yksityisyytesi suojaamiseksi saat Tik Tokin tietosuojakäytännöstä: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

XII. Arvontoja ja lahjakorttikampanjoita koskeva tietosuojakäytäntö

 1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
  Keräämme henkilötietoja myös arvontojen ja lahjakorttikampanjoiden yhteydessä. Näitä tietoja (sähköpostiosoite, nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika) käytetään voittajien ilmoittamiseen. Järjestäessämme arvonnan kumppanimme kanssa luovutamme voittajien tiedot kumppanille voitosta ilmoittamista ja/tai voiton lähettämistä varten, jos se on kyseisessä tapauksessa tarpeen käytännön syistä.

 2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
  Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän antaman suostumuksen osalta tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta sekä arvonnan tai lahjakorttikampanjan osallistumisehtoihin perustuvien velvoitteidemme täyttämisen osalta tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

 3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
  Tietojen käsittelyn tarkoituksena on arvonnan tai lahjakorttikampanjan osallistumisehtoihin perustuvien velvoitteidemme täyttäminen.

 4. Säilytysaika
  Poistamme tiedot heti, kun niitä ei enää tarvita tiedonkeruun tarkoituksen täyttämiseen. Sähköpostitse lähetetyt henkilötiedot poistetaan, kun viestintä käyttäjän kanssa on päättynyt ja mahdollisiin yksityisoikeudellisiin vaateisiin liittyvä lakisääteinen vanhentumisaika on umpeutunut ja/tai hyvän kirjanpitotavan mukaiset säilytysajat ovat päättyneet. Viestintä katsotaan päättyneeksi, kun olosuhteista voidaan päätellä, että kyseessä oleva asia on selvitetty lopullisesti.

 5. Vastustamis- ja poistamismahdollisuus
  Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja vastustaa niiden edelleen säilyttämistä. Viestintä ei kuitenkaan silloin ole enää mahdollista ilman henkilökohtaisia yhteystietoja.
  Pyydämme tällaisessa tapauksessa ottamaan suoraan yhteyttä osoitteeseen info@giti.de. Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan tällöin.

XIII. Rekisteröidyn oikeudet
Käyttäjällä on Giti Tire Deutschland GmbH -yhtiön suhteen seuraavat oikeudet, kun hänen henkilötietojaan käsitellään tai on käsitelty:

 1. Tiedonsaantioikeus
  Käyttäjä voi pyytää meitä vahvistamaan, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme tällaisia tietoja, käyttäjä voi pyytää meitä ilmoittamaan hänelle seuraavat tiedot:
  (1) käsittelyn tarkoitukset
  (2) käsiteltävät henkilötietoryhmät
  (3) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille häntä koskevia henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa
  (4) käyttäjää koskevien henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai, jos konkreettisia tietoja ei voida antaa, säilytysajan määrittämiskriteerit
  (5) käyttäjän oikeus pyytää Giti Tire Deutschland GmbH -yhtiötä oikaisemaan tai poistamaan häntä koskevia henkilötietoja tai rajoittamaan niiden käsittelyä tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä
  (6) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  (7) kaikki henkilötietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot, jos tietoja ei kerätä käyttäjältä
  (8) automaattisen päätöksenteon, muun muassa tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin, olemassaolo ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta sekä kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset käyttäjälle.

 2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Käyttäjällä on oikeus pyytää Giti Tire Deutschland GmbH -yhtiötä oikaisemaan ja/tai täydentämään häntä koskevia henkilötietoja, jos käsiteltävät tiedot ovat epätarkkoja ja virheellisiä tai puutteellisia. Giti Tire Deutschland GmbH:n on oikaistava tiedot viipymättä.

 3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  Käyttäjä voi pyytää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tilanteissa:
  (1) Käyttäjä kiistää häntä koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden; käsittelyä rajoitetaan silloin ajaksi, jonka kuluessa Giti Tire Deutschland GmbH voi tarkistaa, pitävätkö tiedot paikkansa.
  (2) Käsittely on lainvastaista, ja käyttäjä vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
  (3) Giti Tire Deutschland GmbH ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta käyttäjä tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  (4) Käyttäjä on vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä vielä ole varmaa, syrjäyttävätkö Giti Tire Deutschland GmbH:n oikeutetut perusteet käyttäjän perusteet.
  Jos käyttäjää koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan käyttäjän suostumuksella tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai EU:n tai sen jäsenvaltion tärkeää yleistä etua koskevista syistä.

 4. Oikeus tietojen poistamiseen
  Käyttäjä voi pyytää Giti Tire Deutschland GmbH -yhtiötä poistamaan viipymättä häntä koskevat henkilötiedot. Olemme velvollisia poistamaan tiedot viipymättä, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy:
  (1) Käyttäjää koskevia henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muuten käsiteltiin.
  (2) Käyttäjä peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
  (3) Käyttäjä vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä, tai käyttäjä vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
  (4) Käyttäjää koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  (5) Käyttäjää koskevat henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan, EU:n tai sen jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
  (6) Käyttäjää koskevat henkilötiedot on kerätty tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.
  Jos Giti Tire Deutschland GmbH on julkistanut käyttäjää koskevat henkilötiedot ja sillä on tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, ilmoitamme – käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen kohtuullisia, muun muassa teknisiä, toimenpiteitä soveltaen – henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että käyttäjä on rekisteröitynä pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan kaikki näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.
  Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos tietojen käsittely on tarpeen
  (1) sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi
  (2) Giti Tire Deutschland GmbH -yhtiöön sovellettavan, EU:n tai sen jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten
  (3) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti
  (4) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 5. Ilmoitusvelvollisuus
  Jos käyttäjä on käyttänyt oikeuttaan häntä koskevien henkilötietojen oikaisemiseen tai poistamiseen tai niiden käsittelyn rajoittamiseen, olemme velvollisia ilmoittamaan tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai niiden käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle häntä koskevia henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Lisäksi olemme velvollisia ilmoittamaan käyttäjälle näistä vastaanottajista, jos käyttäjä sitä pyytää.

 6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Käyttäjällä on oikeus saada häntä koskevat meille toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi hänellä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän estämättä, jos
  (1) käsittely perustuu suostumukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja
  (2) käsittely suoritetaan automaattisesti.
  Kun käyttäjä käyttää tätä oikeutta, hänellä on lisäksi oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot siirrettyä suoraan meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tästä ei saa aiheutua haittaa muiden henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

 7. Vastustamisoikeus
  Käyttäjällä on oikeus erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä pätee myös näihin säännöksiin perustuvaan profilointiin.
  Giti Tire Deutschland GmbH ei saa enää käsitellä käyttäjää koskevia henkilötietoja, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää käyttäjän edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  Jos käyttäjää koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, hänellä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tällaiseen tarkoitukseen.
  Jos käyttäjä vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

 8. Oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisen suostumuksen peruuttamiseen
  Käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa tietosuojalainsäädännön mukainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn lainmukaisuuteen, joka on tapahtunut suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista.

 9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Jos käyttäjä katsoo, että olemme rikkoneet voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme häntä koskevia henkilötietoja, hänellä on muista hallinnollisista tai oikeudellisista muutoksenhakukeinoista riippumatta oikeus tehdä valitus Niedersachsenin osavaltion tietosuojavaltuutetulle, osoite Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, puhelin 0511 120 4500, faksi 0511 120 4599.

 10. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
  Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja muissa kansallisissa tietosuojalaeissa sekä muissa tietosuojasäännöksissä tarkoitettu rekisterinpitäjä on:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18 A
30419 Hannover
Germany
Puhelin: +49 (0) 511 5153 56 0
Faksi: +49 (0) 511 5153 56 10
Sähköposti: info@eu.giti.com

 1. Tietosuojavastaavan nimi ja osoite
  Giti Tire Deutschland GmbH:n tietosuojavastaava on:
  Streit GmbH Managementsysteme
  Frühlingstraße 8
  13158 Berlin
  Puhelin: +49 (0) 30 98 19 3 116
  Faksi: +49 (0) 30 98 19 3 135
  Sähköpostiosoite: ds-beauftragter@streit-online.de

Hannover, heinäkuu 2022
Giti Tire Germany GmbH