Toelichting bij EU-etikettering

In 2012 implementeerde de EU vereisten voor bandenetikettering met betrekking tot de weergave van informatie over de brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en rolgeluidemissie van banden. (Verordening (EG) 1222/2009 met wijzigingen (EG) 228/2011 en (EG) 1235/2011). Het was de bedoeling dat de veiligheid en ook de milieu- en economische efficiëntie van wegtransport in Europa zouden verbeteren. Met de etikettering konden eindgebruikers een beter geïnformeerde keuze maken bij de aanschaf van banden. De verordening voor etikettering was 8 jaar van kracht.

Om de veiligheid van de banden en de milieu-informatie voor het publiek verder te verbeteren, werd verordening (EG) 1222/2009 vervangen door de uitgebreide verordening (EU) 2020/740. Deze verordening werd van kracht op 1 mei 2021

De belangrijkste uitbreidingen kunnen als volgt worden samengevat:

 • De opmaak van het etiket moet voldoen aan Europese standaard ECO-etiketteringsschema's
 • Openbare toegang tot etiket- en productinformatie via een QR-code die op het etiket is aangebracht
 • Reorganisatie van etiketklassen
 • Alleen de klassen A-E zullen beschikbaar zijn
 • Introductie van het symbool Grip op sneeuw op etiket (3PMSF)
 • Introductie van het symbool Grip op ijs op etiket (alleen voor banden voor personenwagens)
 • Etiket wordt toegevoegd aan vrachtwagenbanden (was voorheen niet vereist)
Het nieuwe etiketteringsschema geldt voor banden voor personenwagens, lichte vrachtwagens, bussen en vrachtwagens. Ga voor meer details over de nieuwe EU-verordening betreffende bandenetikettering naar de officiële website van de EU-commissie.

Alle banden die nu op de EU-markt zijn, moeten geregistreerd zijn in het EU-Ecodesign/etiketteringsportaal (EPREL). Naast toegang tot het digitale etiket zelf is er toegang tot een productinformatieblad.
Het publiek heeft via dit EU-portaal nu ook toegang tot informatie over alle banden op de Europese markt. Er is openbare database beschikbaar gesteld om te zoeken naar ieder product dat hier is geregistreerd.

Wij van Giti verwelkomen dit uitgebreide etiketteringssysteem. Wij zijn ervan overtuigd dat het onze klanten de weg wijst naar veiligere, stillere en brandstofzuinigere banden. Ons team voor onderzoek en ontwikkeling heeft met veel aandacht banden ontworpen die voldoen aan de hoogste veiligheids- en milieunormen, en wij vertrouwen erop dat onze klanten hierover tevreden zullen zijn.
Welke gegevens staan op het etiket?


Het bandenetiket biedt informatie over de fabrikant, de interne productcode, de bandenmaat en de bandenklasse.

 • Er worden waarden voor 5 prestatiecriteria gegeven:
 • brandstofefficiëntie
 • grip op nat wegdek
 • rolgeluidemissie door contact met het wegoppervlak
 • grip op sneeuw
 • grip op ijs

De prestaties voor brandstofefficiëntie en grip op nat wegdek worden uitgedrukt in 5 klassen van A (het meest efficiënt) tot E (het minst efficiënt). De gemeten geluidswaarde wordt op het etiket aangeduid met de letter A, B of C (waarbij A staat voor het minste geluid en C voor het meeste geluid).
Brandstofefficiëntie

Het brandstofverbruik wordt beïnvloed door de rolweerstand van de banden. Door de vervorming van de banden tijdens gebruik, resulteert dit in energieverlies in de vorm van warmte. Hoe hoger de vervorming, hoe hoger de rolweerstand van de band en bijgevolg hoe meer brandstof nodig is om het voertuig naar voren te bewegen. Met andere woorden, minder rolweerstand betekent lager brandstofverbruik en dus lagere voertuigemissies, inclusief CO2. Het nieuwe label geeft verschillende cijfers weer in "rolweerstand", waarbij A het meest "brandstof-efficiënt" is en E het minst efficiënt is. De zwarte pijl naast de gradering geeft het prestatieniveau van het product aan. Klanten moeten zich ervan bewust zijn dat de daadwerkelijke brandstofbesparing en verkeersveiligheid zeer afhankelijk zijn van het gedrag van chauffeurs, met name het volgende: eco-rijden kan het brandstofverbruik aanzienlijk verminderen; De bandenspanning moet correct zijn en regelmatig gecontroleerd worden om optimale brandstofefficiëntie te realiseren.
Grip op nat wegdek

De belangrijkste eigenschap van een band is veiligheid, in alle weersomstandigheden. Tractie of grip op een nat wegdek is een van de belangrijkste prestatiekenmerken van iedere band.
Doorgaans is er sprake van een compromis tussen prestaties ten aanzien van het rolgeluid, de brandstofefficiëntie en de veiligheid zoals grip op een nat wegdek. Met de etikettering kunnen klanten zelf prioriteit geven aan de gewenste prestaties. Het etiket vermeldt een van 5 waarden, waarbij banden met een 'A' de meeste grip op een nat wegdek bieden en die met een 'E' de minste.

Opmerking: Tijdens het rijden moeten altijd de aanbevolen remafstanden en veiligheidsafstanden in acht worden genomen.
Rolgeluidemissie

Rolgeluid is ingedeeld in 3 categorieën en wordt gemeten in decibellen (dB) ten opzichte van het EU-reglement voor geluidsniveaus (ECE117).

A = 3 dB minder dan de huidige EU-limietwaarde voor dit product
B = in overeenstemming met de huidige EU-limietwaarde voor dit product.
C = niet in overeenstemming met de huidige EU-limietwaarde voor dit product.

Een toename van slechts enkele decibellen staat voor een groot verschil in geluidsniveau. In feite betekent een verschil van 3 dB dat de band twee keer zoveel afrolgeluid produceert.
Snow grip

When the label has the 3PMSF symbol, it guarantees real winter performance by being specifically designed for snow use and the tire has passed a regulated objective test set out in ECE117, indicating it has a certain level of better snow traction than a so called SRTT tire. (Standard Reference Test Tire)
Ice Grip

When the label has the Ice Grip symbol, it shows that the tyre provides a shorter braking distance on ice covered roads compared to a so called SRTT tire. (Standard Reference Test Tire) and has passed a regulated objective test set out in ECE117