Νομική ειδοποίηση

GITI Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18 A
30419 Hannover
Germany
τηλέφωνο: +49(0) 511-5153 56-0
φαξ: +49(0) 511-5153 56-10
Ηλ. ταχυδρομείο: marketing@eu.giti.com

Εγγραφή εμπορικού μητρώου: HR-B 215376
Δικαστήριο δικαιοδοσίας: Περιφερειακό Δικαστήριο Ανόβερου
Αριθμός ταυτοποίησης φόρου πωλήσεων σύμφωνα με την παράγραφο § 27α του φορολογικού νόμου πωλήσεων
DE266888930
CEO: Chia Hoong Tan, Huai Chin Lei

Ειδοποίηση ευθύνης αποζημίωσης:
Παρά τον προσεκτικό έλεγχο του περιεχομένου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων. Οι φορείς εκμετάλλευσης των συνδεδεμένων σελίδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που παρέχουν.

Σημείωση
Αυτή η νομική ειδοποίηση ισχύει και για τη σελίδα Facebook «GT Radial Deutschland».