Επεξήγηση της ετικετογράφησης των ελαστικών από την ΕΕ

Το 2012, η ΕΕ εφάρμοσε προδιαγραφές σχετικά με την ετικετογράφηση των ελαστικών για την προβολή πληροφοριών σχετικά με την αποδοτική χρήση των καυσίμων, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης των ελαστικών. (Κανονισμός (ΕΚ) 1222/2009 με τροποποιήσεις (ΕΚ) 228/2011 και (ΕΚ) 1235/2011). Ο σκοπός ήταν να αυξηθεί η ασφάλεια και η περιβαλλοντική και οικονομική αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών στην Ευρώπη. Η ετικετογράφηση επέτρεψε στους τελικούς χρήστες να κάνουν πιο ορθές επιλογές κατά την αγορά ελαστικών. Αυτός ο κανονισμός περί ετικετογράφησης ήταν σε ισχύ για 8 χρόνια.

Για περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας των ελαστικών και της ενημέρωσης του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα, ο κανονισμός (ΕΚ) 1222/2009 αντικαταστάθηκε από τον βελτιωμένο κανονισμό (ΕΚ) 2020/740. Αυτός ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2021

Συνοπτική παρουσίαση για τις κυριότερες βελτιώσεις:

 • Η μορφή των ετικετών θα ακολουθεί τα τυποποιημένα συστήματα οικολογικής σήμανσης της ΕΕ
 • Στην ετικέτα προστέθηκε η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού μέσω κωδικού QR στην Ετικέτα και στο Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
 • Αναδιοργάνωση των κατηγοριών της ετικέτας
 • Διαθέσιμες θα είναι μόνο οι κατηγορίες A-E
 • Συμπερίληψη του συμβόλου Πρόσφυσης στο χιόνι (3PMSF) στην ετικέτα
 • Συμπερίληψη του συμβόλου Πρόσφυσης στον πάγο στην ετικέτα (μόνο για ελαστικά για επιβατικά οχήματα)
 • Ετικέτα θα προστεθεί και στα ελαστικά για φορτηγά (προηγουμένως δεν ήταν απαιτούμενο)  Το νέο σύστημα σήμανσης καλύπτει ελαστικά για επιβατικά οχήματα, ελαφρά φορτηγά, λεωφορεία και φορτηγά. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον νέο κανονισμό ετικετογράφησης των ελαστικών της ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Όλα τα ελαστικά που κυκλοφορούν τώρα στην αγορά της ΕΕ πρέπει να καταχωρηθούν στην διαδικτυακή πύλη οικολογικής σχεδίασης/ετικετογράφησης της ΕΕ (EPREL). Εκτός από την πρόσβαση στην ίδια την ψηφιακή ετικέτα, παρέχεται πρόσβαση και σε ένα φύλλο πληροφοριών προϊόντος.

  Τώρα, το κοινό έχει πρόσβαση, μέσω αυτής της πύλης της ΕΕ, σε πληροφορίες σχετικά με όλα τα ελαστικά που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ. Μια δημόσια βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στο κοινό για να μπορεί να κάνει αναζήτηση για οποιοδήποτε καταχωρημένο προϊόν.

  Η Giti καλωσορίζει αυτό το αναβαθμισμένο σύστημα ετικετογράφησης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα καθοδηγήσει τους πελάτες μας να επιλέγουν πιο ασφαλή και πιο αθόρυβα ελαστικά που κάνουν πιο αποδοτική χρήση των καυσίμων. Η ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας μας έχει δώσει μεγάλη προσοχή στη σχεδίαση ελαστικών που ανταποκρίνονται στα πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι πελάτες μας θα μείνουν ικανοποιημένοι.
  Ποιες λεπτομέρειες δίνει η ετικέτα;


  Η ετικέτα των ελαστικών δίνει στοιχεία για τον κατασκευαστή, τον εσωτερικό κωδικό του ελαστικού, περιγραφή της διάστασης του ελαστικού και την κατηγορία του ελαστικού.
  Αξιολογεί 5 κριτήρια επιδόσεων:

  • Αποδοτική χρήση καυσίμων
  • Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα
  • Εξωτερικός θόρυβος από την επαφή με το οδόστρωμα
  • Πρόσφυση στο χιόνι
  • Πρόσφυση στον πάγο

  Για την Αποδοτική χρήση καυσίμων και την Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, η επίδοση εκφράζεται με 5 κατηγορίες, που κυμαίνονται από A (το πιο αποδοτικό) μέχρι E (το λιγότερο αποδοτικό). Για τον θόρυβο, η μετρώμενη τιμή παρουσιάζεται στην ετικέτα με τους χαρακτήρες A, B, C (το A είναι η χαμηλότερη αξιολόγηση του εξωτερικού θορύβου και το C είναι η υψηλότερη).
  Αποδοτική χρήση καυσίμων

  Η κατανάλωση καυσίμου επηρεάζεται από την αντίσταση κατά την κύλιση των ελαστικών που προκαλείται από την παραμόρφωση των ελαστικών κατά την περιστροφή, με αποτέλεσμα απώλειες ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Όσο υψηλότερη είναι η παραμόρφωση, τόσο υψηλότερη είναι η αντίσταση κατά την κύλιση των ελαστικών και, κατά συνέπεια, τόσο περισσότερο καύσιμο απαιτείται για την κίνηση του οχήματος προς τα εμπρός.

  Με άλλα λόγια, χαμηλότερη αντίσταση κατά την κύλιση σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από το όχημα, συμπεριλαμβανομένου του CO2.
  Η ετικέτα εμφανίζει διαφορετικές κατηγορίες «αντίστασης κατά την κύλιση» όπου το Α είναι ή πιο «αποδοτική ως προς το καύσιμο» και το Ε είναι η λιγότερο αποδοτική.
  Το μαύρο βέλος δίπλα στην κατηγοριοποίηση υποδεικνύει το επίπεδο επίδοσης του προϊόντος.

  Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου και η οδική ασφάλεια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των οδηγών, ιδίως από τα ακόλουθα: Η οικολογική οδήγηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου, η πίεση των ελαστικών πρέπει να είναι σωστή και να ελέγχεται τακτικά για βέλτιστη απόδοση καυσίμου.
  Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

  Ο πιο σημαντικός ρόλος ενός ελαστικού είναι να παρέχει ασφάλεια - ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
  Η ελκτική πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά επιδόσεων για κάθε ελαστικό.
  Συνήθως γίνονται υποχωρήσεις ως προς τις επιδόσεις όταν επιχειρείται να συνδυαστεί ο θόρυβος, η αποδοτική χρήση καυσίμων και οι επιδόσεις ασφάλειας όπως η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα.
  Η ετικετογράφηση θα επιτρέψει στους πελάτες να ορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες σχετικά με τις επιδόσεις που έχουν μεγαλύτερη σημασία για αυτούς.
  Η ετικέτα θα παρουσιάζει μια κλίμακα με 5 διαβαθμίσεις, στην οποία τα ελαστικά με “A” παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, ενώ ελαστικά με “E” παρέχουν τη χαμηλότερη πρόσφυση.

  Σημείωση: Πρέπει πάντοτε να τηρείτε τις συνιστώμενες αποστάσεις ακινητοποίησης και να κρατάτε επαρκή απόσταση ασφαλείας από τα άλλα οχήματα όταν οδηγείτε.
  Εξωτερικός θόρυβος

  Τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου των ελαστικών κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες και μετρώνται σε ντεσιμπέλ (dB) σε σύγκριση με τα επίπεδα θορύβου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ (ΟΕΕ/HE 117).

  A = 3dB κάτω από την ισχύουσα τιμή ορίου της ΕΕ για αυτό το προϊόν.
  B = Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα τιμή ορίου της ΕΕ για αυτό το προϊόν.
  C = Μη συμμόρφωση με την ισχύουσα τιμή ορίου της ΕΕ για αυτό το προϊόν.

  Μια αύξηση έστω και κατά λίγα ντεσιμπέλ σημαίνει μεγάλη διαφορά στα επίπεδα θορύβου. Στην πραγματικότητα, μια διαφορά της τάξεως των 3 dB συνεπάγεται διπλασιασμό του εξωτερικού θορύβου που εκπέμπει το ελαστικό.
  Πρόσφυση στο χιόνι

  Όταν στην ετικέτα υπάρχει το σύμβολο 3PMSF (αλπικό σύμβολο με νιφάδα χιονιού σε βουνό με τρεις κορυφές), δηλώνει εγγυημένες χειμερινές επιδόσεις του ελαστικού, αφού είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση στο χιόνι και έχει περάσει επιτυχώς από μια ρυθμιζόμενη αντικειμενική δοκιμή που προσδιορίζεται στον κανονισμό ΟΕΕ/HE 117, υποδηλώνοντας ότι το ελαστικό έχει ένα ορισμένο επίπεδο καλύτερης πρόσφυσης στο χιόνι σε σύγκριση με ένα Τυποποιημένο ελαστικό δοκιμής αναφοράς (αποκαλείται ελαστικό SRTT).
  Πρόσφυση στον πάγο

  Όταν στην ετικέτα υπάρχει το σύμβολο Πρόσφυση στον πάγο, σημαίνει ότι το ελαστικό επιτυγχάνει μικρότερη απόσταση πέδησης σε δρόμους καλυμμένους με πάγο σε σύγκριση με ένα Τυποποιημένο ελαστικό δοκιμής αναφοράς (SRTT) και ότι έχει περάσει επιτυχώς από μια ρυθμιζόμενη αντικειμενική δοκιμή που προσδιορίζεται στον κανονισμό ΟΕΕ/HE 117.