Vysvětlivky značení EU

V roce 2012 zavedla EU požadavky na značení pneumatik týkající se údajů o spotřebě paliva, záběru na mokru a hlučnosti pneumatik. (Nařízení (ES) 1222/2009 s dodatky (ES) 228/2011 a (ES) 1235/2011). Jeho cílem bylo zvýšit bezpečnost, ochranu životního prostředí a úspornost silniční přepravy v Evropě. Značení umožnilo koncovým uživatelům činit informovanější rozhodování při nákupu pneumatik. Toto nařízení o značení bylo platné 8 let.

Ve snaze dále podpořit bezpečnost pneumatik a ekologickou informovanost veřejnosti bylo nařízení (ES) 1222/2009 nahrazeno upraveným nařízením (EU) 2020/740. Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 1. května 2021

Hlavní úpravy lze shrnout takto:

 • Rozvržení štítku odpovídá schématům značení ECO podle normy EU
 • Přístup veřejnosti ke štítkům a informacím o výrobku pomocí kódu QR na štítku
 • Přeskupení tříd štítků
 • Dostupné jsou pouze třídy A-E
 • Zavedení symbolu záběru na sněhu na štítku (3PMSF)
 • Zavedení symbolu záběru na ledu na štítku (pouze pro pneumatiky pro osobní vozy)
 • Štítek bude uveden i na pneumatiky pro nákladní vozy (dříve nebylo vyžadováno)  Nové schéma značení se týká pneumatik pro osobní vozy, dodávky, autobusy a nákladní vozy. Další informace o novém nařízení o značení pneumatik EU najdete na oficiálních webových stránkách Komise EU.

  Všechny pneumatiky na trhu v EU nyní musejí být registrovány na portálu EU pro ekodesign/označování (EPREL). Kromě přístupu k digitálnímu štítku samotnému máte přístup i k informačnímu listu o výrobku.
  Díky tomuto portálu EU má nyní veřejnost přístup také k informacím o všech pneumatikách na trhu v EU. A veřejná databáze je přístupná pro vyhledávání výrobků zde registrovaných.

  My v Giti tento modernizovaný systém označování vítáme. Nepochybujeme, že povede naše zákazníky k používání bezpečnějších, tišších a úspornějších pneumatik. Náš tým výzkumu a vývoje vynakládá velké úsilí navrhování pneumatik, které splňují nejpřísnější bezpečnostní a ekologické normy a věříme, že uspokojí i vaše zákazníky.
  Jaké údaje štítek přináší?


  Štítek pneumatiky uvádí údaje o výrobci, interní kód výrobku, popis rozměru pneumatiky a třídu pneumatiky.
  Posuzuje se 5 kritérií výkonnosti:

  • Spotřeba paliva
  • Záběr na mokru
  • Vnější hlučnost od styku s povrchem vozovky
  • Záběr na sněhu
  • Záběr na ledu

  V oblasti spotřeby paliva a záběru na mokru se výkonnost udává v 5 třídách od A (nejvýkonnější) po E (nejméně výkonné). U hlučnosti je změřená hodnota uvedena na štítku spolu s písmeny A, B, C (A je nejnižší hlučnost, C je nejvyšší hlučnost).
  Spotřeba paliva

  Spotřeba paliva je ovlivněna valivým odporem pneumatik způsobeným deformací při odvalování a energetickými ztrátami přeměnou na teplo. Čím větší je deformace, tím vyšší je valivý odpor, k jehož překonání je potřeba více paliva. Jinými slovy, nižší valivý odpor znamená nižší spotřebu paliva a tím i nižší emise CO2. Nové štítky budou uvádět známku "valivého odporu" kde A je nejvyšší "palivová efektivita" a E nejnižší třída. Černá šipka vedle stupnice ukazuje úroveň produktu. Zákazníkům je třeba dát na vědomí, že skutečná úspora paliva a bezpečnost závisí především na chování řidiče. Zejména úsporný způsob jízdy může výrazně snížit spotřebu paliva. Pro optimální spotřebu paliva musí být tlak v pneumatikách na správné úrovni a pravidelně kontrolovaný.
  Záběr na mokru

  Nejdůležitější úlohou pneumatiky je poskytovat bezpečnost - za všech podmínek.
  Záběr nebo trakce na mokru patří mezi nejdůležitější vlastnosti každé pneumatiky.
  Obvykle je potřeba hledat kompromis výkonnosti při řešení hlučnosti, spotřeby paliva a bezpečnostních prvků, jako je záběr na mokru.
  Značení umožní zákazníkům zvolit si výrobek odpovídající jejich upřednostňovaným požadavkům.
  Štítek bude obsahovat 5 stupňů, kdy pneumatiky s „A“ nabízejí nejvyšší hodnoty záběru na mokru a „E“ nejnižší.

  Poznámka: Vždy dodržujte doporučované brzdné dráhy a udržujte bezpečnou vzdálenost při jízdě.
  Vnější hlučnost

  Vnější hlučnost pneumatiky se dělí na 3 kategorie a udává se v decibelech (dB) v porovnání s hlučností podle nařízení EU (ECE117).

  A = o 3 dB méně než aktuální mezní hodnota EU pro tento výrobek
  B = odpovídá aktuální mezní hodnotě EU pro tento výrobek.
  C = neodpovídá aktuální mezní hodnotě EU pro tento výrobek.

  Zvýšení o pouhých pár decibelů představuje velký rozdíl z hlediska hlučnosti. Rozdíl 3 dB v zásadě zdvojnásobí vnější hlučnost pneumatiky.
  Záběr na sněhu

  Když je na štítku symbol 3PMSF, zaručuje výkonnost pneumatiky v zimě tím, že je speciálně navržena pro použití na sněhu a pneumatika prošla regulovaným objektivním testem stanoveným v ECE117, dosahuje tedy určitou úroveň lepšího záběru na sněhu než takzvaná pneumatika SRTT (standardní referenční zkušební pneumatika).
  Záběr na ledu

  Když je na štítku symbol záběru na ledu, znamená to, že pneumatika má kratší brzdnou dráhu na zledovatělé vozovce než takzvaná pneumatika SRTT (Standardní referenční zkušební pneumatika) a že prošla regulovaným objektivním testem dle ECE117.