POSLÁNÍ & ZÁVAZEK

Giti Tire podporuje Cíle udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů, které začleňuje do všech svých aktivit společenské odpovědnosti. Tyto cíle zahrnují širokou škálu otázek sociálního a ekonomického rozvoje. K nim patří chudoba, hlad, zdraví, vzdělání, klimatické změny, rovnost žen a mužů, péče o čistotu vod, energie, životní prostředí a sociální spravedlnost.
EKOLOGICKÁ & ÚCINNÁ VŸROBA

SNÍŽENÍ
Díky našemu konstrukčnímu přístupu jsou naše pneumatiky lehčí, mají nižší energetickou spotřebu a delší životnost.

OBNOVITELNOST
Používáme eco_design materiály z obnovitelných zdrojů.

OPAKOVANÉ POUŽITÍ
Naše pneumatiky lze opravit, prořezávat a protektorovat.

RECYKLACE
Při výrobě našich nových pneumatik používáme recyklované materiály.
ČLENSTVÍ V UNGC

Jako součást Organizace spojených národů je UNGC vysoce respektovanou a významnou podnikatelskou dohodou, která vyžaduje od CEO a společnosti závazek dodržování 10 zásad Organizace spojených národů v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Giti se s hrdostí připojila k této jedinečné a důležité iniciativě v roce 2021 a nadále s ní roste formou každoročních sdělení o pokroku i dalších závazků.

Další podrobnosti o iniciativě Global Compact Organizace spojených národů najdete na jejích internetových stránkách zde
ČLENSTVÍ V GPSNR

Giti Tire je hrdým členem GPSNR (Globální platforma pro udržitelný přírodní kaučuk), přední celosvětové organizace, jejímž cílem je zachování čestného, spravedlivého a ekologicky šetrného zpracovatelského řetězce přírodního kaučuku. Jelikož mají pneumatiky přímý vztah k životnímu prostředí, je zaměření na zlepšení procesu výroby, pořizování a dodávky kaučuku velmi důležité pro snížení dopadů na společnost a vytvoření pozitivních kompenzačních řešení pro průmysl.

Další podrobnosti o Globální platformě pro udržitelný přírodní kaučuk naleznete na jejích webových stránkách zde
P4G (Partnering For Green Growth and Global Goals)

"P4G (Partnering For Green Growth and Global Goals) je síť globálních lídrů a inovátorů, kteří hledají průlomová řešení pro udržitelný ekonomický růst a spojují národy, skupiny a podniky se společným zápalem. Organizace se zaměřuje na poskytování výsledků, které řeší klíčové globální problémy v pěti oblastech: potraviny a zemědělství, voda, energie, města a oběhové hospodářství. Společnost Giti je partnerem této organizace od roku 2020.

Giti, která se spojila s lídry z 12 významných zemí a organizací, jako je Světové ekonomické fórum, je jedním z obchodních partnerů pro úsilí P4G v oblasti udržitelného podnikání. Paní Cherie Nursalim ze skupiny Giti byla rovněž vybrána jako členka správní rady P4G.

V rámci těchto snah se společnost Giti zavazuje, že se bude i nadále zaměřovat na společensky odpovědnou výrobu, pozitivní zapojení do ochrany životního prostředí a bude přínosným partnerem v oblasti globálního vzdělávání. V posledních letech společnost Giti tyto závazky prokazovala definovatelným způsobem, a to prostřednictvím finanční podpory komunit a životního prostředí, zapojením do organizací, jako je Conservation International, a snížením množství vody a partnerství s uhelnými společnostmi. Kromě toho skupina Giti úzce spolupracuje s partnery v oblasti vzdělávání po celém světě - od místních základních škol až po přední světové univerzity.

S ohledem na úspěch P4G jsou závazky jejích partnerů nanejvýš důležité. ""Jsme vděční, že se do ekosystému P4G zapojilo již tolik dynamických spolupracovníků a investorů. Je to jen začátek naší společné schopnosti dosahovat výsledků, protože nadále zvyšujeme rychlost a rozsah našeho globálního dopadu,"" komentoval Ian de Cruz, globální ředitel P4G."

Více informací o úsilí společnosti P4G ve prospěch globální komunity a udržitelné budoucnosti naleznete na jejích webových stránkách
Conservation International

Společnost Giti Tire je dlouhodobým partnerem a podporovatelem organizace Conservation International v jejích ekologických aktivitách a projektech. Prostřednictvím špičkové vědy, inovativní politiky a celosvětového dosahu se organizace Conservation International snaží chránit přírodu, na kterou spoléháme jako na zdroj potravy, sladké vody a obživy. Společnost Giti významně přispěla na projekty CI, mimo jiné na podporu deštných pralesů a oceánské přírody.

Společnost Giti Tire je hrdá na to, že je dlouholetým partnerem organizace Conservation International (CI), která prosazuje ochranu životního prostředí a podpůrná opatření po celém světě. Součástí partnerství společnosti Giti s touto organizací je i šestiletá podpora úsilí CI v oblasti značení žraloků a jejich ochrany. Nedávno organizace Conservation International rozšířila své úsilí o další rozšíření této technologie a nabídla možnost sledovat své označené ryby online v reálném čase, včetně největší ryby na světě, označené satelitem ve východní Indonésii. Kromě toho má společnost Giti svého vlastního žraloka o délce 4,75 metru, který je po ní pojmenován a kterého je možné sledovat i na webových stránkách CI.r.org.

Odhaduje se, že ročně je zabito 70 milionů žraloků pro polévku ze žraločích ploutví a další využití. Vyčerpaná populace žraloků znamená vážné problémy pro mořské ekosystémy, na nichž závisí přežití mnoha druhů včetně člověka. Společnost Giti Tire se hrdě připojuje k úsilí organizace Conservation International o ochranu mořského života a dalších ekologických cílů prostřednictvím vzdělávací a finanční podpory. Díky těmto iniciativám lze studovat a chránit divokou přírodu tím účinnějším a prospěšnějším způsobem.

Více informací o organizaci Conversation International získáte na jejich webových stránkách zde.