MISJA I ZAANGAŻOWANIE

Firma Giti Tire przyjęła Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) i włącza je w każde działanie CSR. Cele obejmują szereg problemów w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego. Należą do nich ubóstwo, głód, zdrowie, kształcenie, zmiana klimatu, równość płci, dostęp do wody, warunki sanitarne, energia, ochrona środowiska i sprawiedliwość społeczna.
EKOLOGICZNA | WYDAJNA PRODUKCJA

OGRANICZ
Nasze podejście do projektowania zmniejsza ciężar opon oraz ilość zużywanej przez nie energii, a także wydłuża ich trwałość.

ODNÓW
Używamy materiałów na bazie ekoprojektu ze źródeł odnawialnych.

UŻYJ PONOWNIE
Nasze opony można naprawiać. Nadają się także do pogłębiania bieżnika i bieżnikowania.

ODDAJ DO RECYKLINGU
Do produkcji nowych opon używamy również materiałów z recyklingu.
CZŁONKOSTWO W UNGC

UNGC, element ONZ, stanowi szeroko respektowaną, ważną, globalną umowę biznesową, która wymaga od Dyrektora Naczelnego i całej firmy zaangażowania w przestrzeganie 10 zasad, w tym dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska oraz zapobiegania korupcji. Firma Giti z dumą przystąpiła do tej ekskluzywnej i ważnej umowy w roku 2021 i nieustannie rozwija się wraz z nią za pośrednictwem rocznego komunikatu dotyczącego osiągniętych postępów, a także innych zobowiązań.

Bardziej szczegółowe informacje na temat inicjatywy Global Compact znajdują się na dedykowanej stronie tutaj
CZŁONKOSTWO W GPSNR

Firma Giti Tire jest dumnym członkiem GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber), wiodącej organizacji globalnej zajmującej się utrzymaniem sprawiedliwego, równego i przyjaznego dla środowiska łańcucha wartości naturalnego kauczuku. Ze względu na bezpośredni związek opon ze środowiskiem skupienie na poprawie procesu wytwarzania, zamówień i dostawy kauczuku może znacznie przyczynić się do zmniejszenia wpływu na społeczeństwo i tworzenia rozwiązań kompensujących dla branży.

Więcej szczegółów na temat Globalnej Platformy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kauczuku Naturalnego można znaleźć na jej stronie internetowej tutaj.
P4G (Partnering For Green Growth and Global Goals)

P4G (Partnering For Green Growth and Global Goals) to sieć globalnych liderów i innowatorów poszukujących przełomowych rozwiązań w zakresie ekologicznego wzrostu gospodarczego, łącząca narody, grupy i firmy, które łączy wspólna pasja. Organizacja skupia się na dostarczaniu wyników, które rozwiązują kluczowe problemy globalne w pięciu obszarach: Żywność i Rolnictwo, Woda, Energia, Miasta oraz Gospodarka Cyrkularna. Giti jest partnerem tej organizacji od 2020 roku.

Łącząc się z liderami z 12 głównych krajów i organizacji takich jak Światowe Forum Ekonomiczne, Giti jest jednym z partnerów biznesowych w działaniach P4G na rzecz zrównoważonego biznesu. Pani Cherie Nursalim z Giti Group została wybrana na członka Rady Dyrektorów P4G.

W ramach tych wysiłków Giti zobowiązuje się do ciągłego koncentrowania się na społecznie odpowiedzialnej produkcji, pozytywnym zaangażowaniu w ochronę środowiska oraz byciu korzystnym partnerem w dziedzinie edukacji globalnej. W ostatnich latach Giti w konkretny sposób zademonstrowało te zobowiązania poprzez wsparcie finansowe dla społeczności i środowiska, zaangażowanie w działalność organizacji takich jak Conservation International oraz ograniczenie zużycia wody i węgla. Ponadto, Grupa Giti ściśle współpracuje z partnerami edukacyjnymi na całym świecie - od lokalnych szkół podstawowych po wiodące światowe uniwersytety.

Dla sukcesu P4G najważniejsze jest zaangażowanie jego partnerów. ""Jesteśmy wdzięczni, że tak wielu dynamicznych współpracowników i inwestorów dołączyło już do ekosystemu P4G. To dopiero początek naszej wspólnej zdolności do osiągania wyników, ponieważ nadal zwiększamy tempo i skalę naszego globalnego oddziaływania"" - skomentował Ian de Cruz, Dyrektor Globalny P4G.

Więcej informacji na temat działań P4G na rzecz globalnej społeczności i zrównoważonej przyszłości można znaleźć na stronie internetowe
Conservation International

Giti Tire jest wieloletnim partnerem i zwolennikiem organizacji Conservation International w jej działaniach i projektach związanych z ochroną środowiska. Dzięki najnowocześniejszym osiągnięciom naukowym, innowacyjnej polityce i globalnemu zasięgowi, Conservation International działa na rzecz ochrony przyrody, od której zależy nasza żywność, słodka woda i środki do życia. Giti w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji projektów CI, w tym działań na rzecz lasów deszczowych i dzikich zwierząt oceanicznych.

Giti Tire jest dumna, że od wielu lat jest partnerem organizacji Conservation International (CI), która promuje ochronę środowiska i działania na rzecz jego ochrony na całym świecie. Częścią partnerstwa Giti z tą organizacją jest sześcioletnie wsparcie dla prowadzonych przez CI działań na rzecz znakowania i ochrony rekinów. Ostatnio Conservation International rozszerzyła swoje wysiłki w celu dalszego rozwoju technologii, oferując możliwość śledzenia online w czasie rzeczywistym oznakowanych ryb, w tym największej ryby świata, oznakowanej satelitarnie we wschodniej Indonezji. Ponadto Giti posiada własnego rekina o długości 4,75 metra, nazwanego na cześć firmy, który jest prezentowany i może być śledzony na stronie internetowej CI.r.org.

Szacuje się, że każdego roku zabija się około 70 milionów rekinów na zupę z płetwy rekina i do innych celów. Zmniejszająca się populacja rekinów oznacza poważne problemy dla ekosystemów morskich, od których przetrwania zależy życie wielu gatunków, w tym człowieka. Giti Tire z dumą przyłącza się do Conservation International w jej wysiłkach na rzecz ochrony życia morskiego i innych celów środowiskowych poprzez wsparcie edukacyjne i finansowe. Dzięki tym inicjatywom można badać i chronić dziką przyrodę w bardziej efektywny i korzystny sposób.

Więcej szczegółów na temat Conversation International można znaleźć na ich stronie internetowej tutaj